Flowchart

De onderstaande afbeeldingen tonen het follow-up schema en het studieprotocol in de vorm van een flowchart.

De momenten welke met een sterretje zijn aangegeven zijn extra momenten die u als patiënt krijgt indien u de aanvullende behandeling met chemotherapie en bestraling ontvangt. De momenten weergegeven met het witte kruisje zijn volgens de Nederlandse richtlijn en zult u ontvangen indien u niet meedoet aan het onderzoek, of loot voor de standaard arm (aanvullende chirurgie). Het blauwe kruisje geeft de extra MRI aan, die wordt vervaardigd indien u loot voor aanvullende chirurgie