Dutch Treatment Consortium

Bij het samenstellen van de kernpunten voor de nieuwe Nederlandse richtlijn colorectaal carcinoom (in 2012) werd de rectumsparende behandeling van het rectum carcinoom specifiek uitgekozen om een wetenschappelijk kader te creëren om deze behandeling beter in de kliniek te kunnen reguleren. Het niveau van het huidige bewijs over de rectumsparende behandeling bleek laag en daarom is in de aanbeveling benadrukt dat een dergelijke behandeling alleen in studieverband plaats zou moeten vinden.
Gezien de voordelen van de behandeling met het behoud van de endeldarm zijn als reactie op de richtlijn eind 2014 centra uit Leiden, Maastricht, Amsterdam en Nijmegen bij elkaar gekomen om hun visies ten aanzien van de rectumsparende behandeling te delen en initiatieven voor nieuwe studies op een dergelijke manier in te richten dat deze complementair aan elkaar zijn. Dit resulteerde een een samenwerkingsverband genaamd: “Dutch Rectal Preserving Treatment Consortium”.

Het doel van deze samenwerking is om op nationaal niveau onderzoek uit te spreiden om zo een definitieve consensus te creëren over de rectumsparende therapie in Nederland.

Belangrijk doel van de studiegroep is dat de resultaten van de onderzoeken goed te implementeren zijn in de praktijk. Derhalve is het van belang dat het als een nationaal gedragen initiatief is waarbij informatie voorziening van cruciaal belang is, we zien hierbij dan ook een belangrijke rol weggelegd voor een interactieve app waarbij zowel patiënt als specialist informatie terug kan vinden over huidige studies, nieuwe initiatieven, en uiteraard bestaande kennis over het rectumcarcinoom.