Informatiefolder

De TESAR trial is er op gericht om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met endeldarm kanker te verbeteren.
De huidige behandeling na lokale endoluminale verwijdering van een vroegstadium endeldarm kanker is een aanvullende operatie waarbij de endeldarm, in zijn geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Deze aanvullende TME-procedure gaat gepaard met een hoog risico op complicaties, verminderde darm functionaliteit en een hoog percentage patiënten met een stoma. Hierdoor geven deze patiënten vaak lagere kwaliteit van leven aan.

De radicale TME-procedure is gericht op alle stadia van endeldarmkanker, en dus ook de vergevorderde stadia. Echter hebben patiënten met een vroeg stadium endeldarmkanker wellicht voldoende aan een minder invasieve behandeling.

Met de TESAR trial willen we onderzoeken of er voor de vroeg stadium endeldarm kanker een endeldarm sparende behandeling mogelijk is. Met als speerpunten: een gelijkwaardige oncologische veiligheid, een aanzienlijke stijging in kwaliteit van leven en een verminderd risico op: zowel korte- als lange termijn complicaties, functionele problemen en op het krijgen van een stoma.