Vragenlijsten

Uw welzijn tijdens en na de behandeling is van groot belang.
  • Om een goed beeld te krijgen hoe uw leven wordt be├»nvloed door de behandeling zullen wij vragenlijsten afnemen. Deze gegevens zullen wij analyseren om eventueel verschil in functionaliteit en kwaliteit van leven tussen de behandelingen te onderzoeken.
  • Vragenlijsten worden digitaal aan u verstuurd. Indien u niet in staat bent om de vragenlijst online te beantwoorden, kan een papieren vragenlijst worden verstuurd. Geef dit aan bij uw behandelend arts.