Vragenlijsten

Uw welzijn tijdens en na de behandeling is voor ons van groot belang.
  • Om een goed beeld te krijgen hoe uw leven wordt beïnvloed door de behandeling zullen wij vragenlijsten naar uw versturen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om een eventueel verschil in functionaliteit en kwaliteit van leven tussen de behandelingen te onderzoeken.
  • De vragenlijsten worden digitaal naar u verstuurd. Indien u niet in staat bent om de vragenlijst online te beantwoorden, kan een papieren vragenlijst worden toegestuurd. Geef dit aan bij uw behandelend arts.